Thực phẩm BVSK hỗ trợ đái tháo đường ALA- Pro 30 viên/ hộp ( gấp 3 lần ALA)

-15% 1,402,500₫ 1,650,000₫
 Thực phẩm BVSK hỗ trợ đái tháo đường  ALA- Pro 30 viên/ hộp ( gấp 3 lần ALA)
 Thực phẩm BVSK hỗ trợ đái tháo đường  ALA- Pro 30 viên/ hộp ( gấp 3 lần ALA)
 Thực phẩm BVSK hỗ trợ đái tháo đường  ALA- Pro 30 viên/ hộp ( gấp 3 lần ALA)
 Thực phẩm BVSK hỗ trợ đái tháo đường  ALA- Pro 30 viên/ hộp ( gấp 3 lần ALA)