Son môi YURIKA Matte màu cam đất 102 - Pure Wind

349,000₫
 Son môi YURIKA Matte màu cam đất 102 - Pure Wind
 Son môi YURIKA Matte màu cam đất 102 - Pure Wind
 Son môi YURIKA Matte màu cam đất 102 - Pure Wind
 Son môi YURIKA Matte màu cam đất 102 - Pure Wind
 Son môi YURIKA Matte màu cam đất 102 - Pure Wind