Box set YURIKA Matte Lipstick phá cách màu 103( đỏ cam) và 104 ( hồng đất)

-18% 569,000₫ 698,000₫

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

 Box set YURIKA Matte Lipstick phá cách màu 103( đỏ cam) và 104 ( hồng đất)
 Box set YURIKA Matte Lipstick phá cách màu 103( đỏ cam) và 104 ( hồng đất)
 Box set YURIKA Matte Lipstick phá cách màu 103( đỏ cam) và 104 ( hồng đất)
 Box set YURIKA Matte Lipstick phá cách màu 103( đỏ cam) và 104 ( hồng đất)
 Box set YURIKA Matte Lipstick phá cách màu 103( đỏ cam) và 104 ( hồng đất)
 Box set YURIKA Matte Lipstick phá cách màu 103( đỏ cam) và 104 ( hồng đất)
 Box set YURIKA Matte Lipstick phá cách màu 103( đỏ cam) và 104 ( hồng đất)