Box set YURIKA Matte Lipstick phá cách màu 102 ( cam đất) và 105( đỏ gạch)

-18% 569,000₫ 698,000₫
 Box set YURIKA Matte Lipstick phá cách màu 102 ( cam đất) và 105( đỏ gạch)
 Box set YURIKA Matte Lipstick phá cách màu 102 ( cam đất) và 105( đỏ gạch)
 Box set YURIKA Matte Lipstick phá cách màu 102 ( cam đất) và 105( đỏ gạch)
 Box set YURIKA Matte Lipstick phá cách màu 102 ( cam đất) và 105( đỏ gạch)
 Box set YURIKA Matte Lipstick phá cách màu 102 ( cam đất) và 105( đỏ gạch)
 Box set YURIKA Matte Lipstick phá cách màu 102 ( cam đất) và 105( đỏ gạch)
 Box set YURIKA Matte Lipstick phá cách màu 102 ( cam đất) và 105( đỏ gạch)